| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Blogs en RSS

Page history last edited by WoW!ter 15 years, 7 months ago


 

 

 

Inleiding

Een paar jaar geleden waren blogs (afkorting voor weblogs) en RSS (Really Simple Syndication) nog synoniemen. Tegenwoordig gaat dat niet meer op.

 

RSS

RSS is een afkorting van drie begrippen Really Simple Syndication, of RDF Site Summary, of Rich Site Summary, die in feite alledrie hetzelfde betekenen. RSS wordt steeds meer teogepast maar heeft in feite zijn naam tegen.

In essentie komt het erop neer dat je door middel van RSS op de hoogte wordt gehoude van vernieuwingen van websites. Jij hoeft er niet naar toe, het nieuws komt naar jou. Dit is in het begin opgepikt door de vroege bloggersgemeenschap, maar heeft nu een groter gebruik:

Aanwinsten op de catalogus

TOC for journals Zie ook ToCRoSS project

Bibliotheek nieuws (uit Groningen)

http://www.marketingfacts.nl/dossiers/rss/

Een (outdated) overzicht van RSS als bibliotheek toepassing wordt gegeven door McKiernan (2004).

Een belangrijk aspect van RSS feeds is, hoe hou je ze bij?

 

Lezen van RSS feeds.

Een handig overzicht op Frankwatching maakt onderscheid in wel 10 verschillende soorten bloglezers.

http://www.readwriteweb.com/archives/rich_rss_reader.php

De belangrijkste zijn:

Webbased: Bloglines

PCbased: feedreader, FeedDemon

SearchEnginebased: Google Personal, my Yahoo!

Homepage: Netvibes

Teamsite: afdeling SCM

Wanneer je Bloglines wilt gebruiken is er een goede handleiding beschikbaar.

Enkele RSS tools

http://www.masternewmedia.org/news/2007/01/14/rss_tools_and_services.htm

http://www.marketingfacts.nl/berichten/20070115_rss_tools_en_services

http://www.rss-specifications.com/rss-tools.htm

http://www.rss-tools.com/

http://blogspace.com/rss/tools

 

Bloggen

Het is lastig om een goede definitie van weblogs of bloggen te geven. Het gaat om chronologisch georganiseerde websites, die regelmatig worden bijgewerkt. Gebruik maken van RSS om de op de hoogte te stellen van de updates, en het mogelijk maken voor de lezers om commentaar te geven.

Blogs worden gekenmerkt door een sterke persoonlijke voorkeur en mening, ook al zijn ze soms sterk onderwerpsgebonden en daar onderscheiden ze zich van objectieve nieuwsdiensten.

Een belanrijk aspect van blogs is: Hoe zoek je in of naar blogs.

Google Blogsearch

Technorati werkt ook met tags.

Clusty geclusterde meta blogzoeker.

Feedster

Icerocket

Blogs zijn ook uitstekende barometers zoals bij icerocket of blogpulse

Links

Bloggen voor beginnners http://www.frankwatching.com/pivot/entry.php?id=538

Een goede intro van Frankwatching over het hoe en wat van bloggen.

http://searchenginewatch.com/searchday/article.php/3530926

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.