| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Definities van Bibliotheek 20

Page history last edited by WoWter 14 years, 4 months ago

Het doel van Library 2.0 is volgens saskia Hoogendoorn: de bibliotheek relevant maken in de ogen van de gebruikers. 'In de filiosofie van library 2.0 moeten bibliotheken doen waar ze het beste in zijn. Dat is het leveren van waardevolle en kwalitatief hoogstaande diensten aan iedereen, zowel online als fysiek. Ze moeten daarom meer nieuwe diensten en vormen van dienstverlening volgens Web 2.0-concept aanbieden.'

Kielema, E. (2007). Web 2.0-diensten maken bibliotheek relevanter voor gebruiker. Bibliotheekblad, 28 september(19): 24-25.

 

Bibliotheek 2.0 betekent het meer vanuit de gemeenschap gedreven interactiever en collaboratiever maken van de virtuele en fysieke bibliotheek. Het is het toepassen van de verschillende web 2.0 manifestaties binnen de bibliotheek én het participeren in die manifestaties buiten de bibliotheek.

www.one-agency.be (2007). De digitale openbare bibliotheek in Vlaanderen: een strategische kijk op de toekomst. 48 pp. (p.6) http://www.vcob.be/pls/portal/url/ITEM/22A390D9CCEF483F8FF2406F754CA70E

 

Library 2.0 is a model for library service that enables libraries to respond to constantly changing customer demands.

Casey, M. E. & L. C. Savastinuk (2006). Library 2.0: a guide to participatory library service. Medford, NJ, USA, Information Today, Inc. 172 pp. http://www.librarychange.com/ Accompanying website.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.