| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Gericht zoeken op het Web

Page history last edited by WoW!ter 13 years ago
 


 

 

 

Programma:

 

 

 

Kenmerken van ervaren zoekers

 

  • Heeft bronnenkennis
  • Heeft kennis van het onderwerp
  • Kennis van verschillende zoektools
  • Gebruikt verschillende zoekmachines veelvuldig voor known item searches
  • Past de zoekmachine aan zijn voorkeur
  • Kent de advanced zoekpagina van zoekmachines
  • Bestudeert de URL's van webpagina's, ook die van databases en zoekmachines
  • Reflecteert kritisch op het zoekproces

 

 

WoW!ter

20090113

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.