| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

  Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

 • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Het informatielandschap

Page history last edited by WoWter 14 years, 1 month ago


Inleiding

Drie stappen voor online informatie zoeken:

 • weten welke (soorten) bronnen er zijn
 • weten waar welke bronnen doorzoekbaar zijn
 • zoekstrategieën voor die zoeksystemen kunnen opzetten en uitvoeren

 

Soorten informatiebronnen

Indeling naar soort informatie

 • theorie

vastgelegde, uitgekristalliseerde kennis, opinies, inzichten, meningen e.d.

 • onderzoeksresultaten

resultaten van experimenten, observaties, theoretische berekeningen, modellen en computersimulaties, rapportages van praktische toepassingen, ervaringen en know-how, ....

 • bestuurlijke informatie

wetgeving, parlementaire stukken, bestemmingsplannen, streek- en structuurplannen, planologische kernbeslissingen, milieu-effectrapportages, gemeentelijke bouwvergunningen, kadastrale gegevens, e.d.

 • gegevens, feiten, naslag

concrete feiten en weetjes; veelal numerieke en feitelijke gegevens die alleen binnen hun specifieke context betekenis hebben

 • nieuws

actuele, tijdgebonden berichten op allerlei terreinen: politiek, populair, sportief, financieel-economisch, bedrijfsmatig e.d.

 

Indeling naar vorm

 • full-text

vorm van primaire informatie

 • bibliografisch

vorm van secundaire informatie

 • feitelijke gegevens

van het soort "gegevens en feiten"; meestal vorm van secundaire informatie

 

Naar mate van aggregatie

 

Waar welk bronnen doorzoekbaar zijn

Voorbeelden doorzoekbare bronnen

'Gratis' bronnen en de systemen om ze te doorzoeken

startpagina met in de cursus veelgebruikte bronnen

 

Zoekstrategieën voor die zoeksystemen kunnen opzetten en uitvoeren

 

Meer informatie

Marten Hofstede - Het zoekboek voor het web [PDF, 327 blz., 6 MB]

Eric Sieverts - Informatie zoeken en vinden [PDF, 38 blz., 1,2 MB]

 


Gericht zoeken op het Web

WG 20080520

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.