| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Waar zoek ik in

Page history last edited by WoW!ter 12 years, 2 months ago


Internet

Het Internet is een netwerk van computernetwerken. De eerste fysieke verbinding tussen computers werden gemaakt in 1969. Het echte protocol voor het uitwisselen van data tussen die computers dat kenmerkend is voor het Internet stamt van een aantal jaren daarna.

 

Kenmerkend voor internetprotocal is het zogenaamde "packet switching" om data te versturen. Dit wordt het TCP/IP protocol (Transmission Control Program/Internet Protol) genoemd. Dit protocol werd in 1974 door Cerf & Kahn geschreven.

 

De eerste killer applicatie van het Internet was e-mail. In 1972 het werd dit ontwikkeld om de communicatie tussen systeembeheerders van verschillende grote computers en netwerken te verbeteren. Daarna volgden systemen zoals Telnet, FTP, Gopher, Archie etc.

 

Er is geen exact moment te bepalen waarop het Internet er was. De voorbereiding begonnen in de jaren '50 van de vorige eeuw. De eerste koppelingen werden gelegd eind jaren '60. In de jaren '70 begon de opmars van Internet voorzichtig. In de jaren '90 met de komst van het World Wide Web, werd een echte doorbraak gemaakt en kwam het Internet bij bijna iedereen de op werkplek of de huiskamer binnen.

 

World Wide Web (WWW)

Het WWW is ontstaan uit de visie of droom van Tim Berners-Lee, een Engelse fysicus die was verbonden aan het CERN.

 

The dream behind the Web is of a common information space in which we communicate by sharing information. Its universality is essential: the fact that a hypertext link can point to anything, be it personal, local or global, be it draft or highly polished. There was a second part of the dream, too, dependent on the Web being so generally used that it became a realistic mirror (or in fact the primary embodiment) of the ways in which we work and play and socialize. That was that once the state of our interactions was on line, we could then use computers to help us analyze it, make sense of what we are doing, where we individually fit in, and how we can better work together. (Lee, 1999)

 

De eerste webpagina stamt uit 1990. Dit is een kopie uit 1992. Wat vooral opvalt met de ogen van nu, de eenvoud van een deze simpele hypertext pagina.

 

Hypertext bestond al als een applicatie om binnen een database, relaties aan te geven. Berners-Lee zijn idee was om dit niet te beperken tot files op je eigen computer, maar overal op het Internet. Hiervoor was een nieuw protocol nodig, het zogenaamde Hyper Text Transfer Protocol (http). Daarvoor moest er kunnen worden aangegeven waar, op welke computer op het Internet, de file stond die gelinkt moest worden. Hiertoe dient de URL: Uniform Resource Locator.

 

Web 2.0

Pas de laatste jaren worden de orginele ideen van Tim Berners-Lee steeds beter verwezenlijkt. Het Web evolueert naar een omgeving waaraan door iedereen aan deelgenomen kan worden. Tim O'Reilly was een van de eerste die doorzag wat de nieuwste ontwikkelingen op het Web waren. Hij noemde die Web 2.0.

 

Groot, groter, grootst

Exponentieƫle groei van het Internet is het belangrijkste kenmerk dat nu nog steeds geldt.

 

De omvang van het Net/Web is moeilijk te bepalen, het kan op veel verschillende manieren worden bepaald. Een langlopend overzicht van groei gemeten in hoeveelheid domeinen wordt bijgehouden door Netcraft. Gedurende 2001 en 2002 wordt de exponentieƫle groei onderbroken, maar sinds 2003 wordt deze weer onverminderd voortgezet.

 

Wanneer je naar een populair fenomeen als bloggen kijkt, zie je dat het aantal blogs nog steeds iedere zes maanden verdubbeld. Opmerkelijk is overigens dat Engels niet meer de belangrijkste taal is in de blogosphere

 

De laatste schattingen voor de hoeveelheid informatie op Internet is alweer van 2003.

 

The size of the Internet in terabytes.

Medium 2002 Terabytes
Surface Web 167
Deep Web 91.850
Email (originals) 440.606
Instant messaging 274
TOTAL 532.897

Source: How much information 2003

 

Een van de grootste bibliotheken ter wereld, The Library of Congress, heeft een collectie die ongeveer 10 TB omvat. Een Terabyte is 10^12 byte of 1000 Gigabyte.

 

Hoeveel e-mail sturen we per dag?

Year Emails per day
1999 5 billion
2000 10 billion
2002 31 billion
2006 60 billion

Source: How much information 2003

 

 

Meer info

Cerf, V.G. and R.E. Kahn (1974). A protocol for packet network interconnection. IEEE Transactions on Communication Technology COM-22(V 5): 627-641.

 

Griffiths, R.T. (2002) History of the Internet, Internet for Historians (and just about everyone else)

 

NSF and the birth of Internet http://www.nsf.gov/news/special_reports/nsf-net/

 

Internet Histories http://www.isoc.org/internet/history/

 

Lyman, P. and H. R. Varian (2003). How much information 2003. http://www.sims.berkeley.edu/how-much-info-2003

 

Stewart, B. 2006. The living Internet. http://www.livinginternet.com/

 

Wall, A. 2006. History of Search Engines: From 1945 to Google 2006. http://www.search-marketing.info/search-engine-history/

 

Zakon, R.H., 2005. Hobbes' internet timeline v8.1. http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/

 

Een leuk animatiefilmpje (8 min.) over de geschiednis van Internet http://vimeo.com/2696386

 

History of The Internet Timeline http://www.high-speed-internet-access-guide.com/articles/internet-timeline.html 

 


inhoud

 

Updated: 20120412

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.